Tags

Bay trét Dubbing Plaster

Bay trét chuyên dụng Dubbing Plaster, với 3 loại cho khách hàng chọn lựa: Size 200mm - Carbon Size 200mm - Stainless Size 250mm - Carbon. Liên hệ : Dubbing Plaster - 08 Bùi Vịnh - Đà Nẵng SĐT: 0941 30 17 99
https://chat.zalo.me/?phone=84941301799