Chống thấm

Chống thấm trong suốt Liquid Wax

Sản phẩm chống thấm trong suốt Liquid Wax
Hình thức: Chất lỏng
Quy cách đóng gói: 4L và 16L
Sử dụng chống thấm tường đứng ngoài trời.
Nhập khẩu hoàn toàn từ Thái Lan
Liên hệ :
Dubbing Plaster - 08 Bùi Vịnh - Đà Nẵng
SĐT: ...

Chống thấm gốc dầu Primer Plus

Sản phẩm vữa chống thấm gốc dầu Primer Plus
Nhập khẩu từ: Thái Lan
Sử dụng chống thấm trên nọi bề mặt vật liệu.
Chuyên dung chống thấm ngoài trời, sàn mái sân thượng...
Bảo hành sản phẩm lên đến 10 năm
Liên hệ :
Dubbing ...

https://chat.zalo.me/?phone=84941301799