vi
Làm mới nhà ở tại Đà Nẵng, Việt Nam
Ứng dụng sơn ngoại thất (Loft tại Thái Lan)
KS Na Baan Ya Chiang Mai (Loft brand, Thái Lan)
Công trình với sản phẩm Loft tại Thái Lan
Công trình tại khách sạn An Thuyên - Đà Nẵng
Căn hộ tại Halla Jade Residences Đà Nẵng
Căn hộ tại Halla Jade Residences Đà Nẵng
Công trình nhà tư tại đường Nam Sơn 2 - Đà Nẵng