vi
42 – 44 Phan Đăng Lưu , phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
0942 53 99 77